atau kompetanse

Gestaltterapi - Bergen

ØNSKER DU HJELP MED Å MESTRE UTFORDRINGER I LIVET

Noen ganger oppleves livet vanskelig og du ser kanskje ingen løsning. Livet kommer alltid med utfordringer for oss alle. Noen jobber seg gjennom utfordringer, mens andre blir sittende fast og opplever at livskvaliteten synker sakte men sikkert år for år.


Til slutt har en konstant strøm av negative tanker i alt for lang tid, gjort noe med deg. Energien er borte, søvn er ofte et problem, relasjoner til andre mennesker blir mer komplisert og du er i en nedadgående spiral.Laila Vågenes

Gestaltterapeut, Bergen

Jeg heter Laila og jobber som gestaltterapeut

Mine kunder oppsøker meg fordi de ønsker en endring i sitt liv. Det kan være alt fra de som ønsker å utforske seg selv nærmere, til personer i alvorlige livskriser.

Dette er vanlige utfordringer jeg hjelper mine kunder med. Gjennom samtaler og bruk av ulike verktøy opplever svært mange en positiv endring og fornyet energi i livet.

Felles for de aller fleste er at de har et behov for å prate med noen som ser dem og som kan gi de veiledning og verktøy for å håndtere det de utfordringene de står overfor.

STRESS - KONFLIKTER - ANGST - UTBRENTHET - DEPRESJON - SAMLIVSBRUDD - SELVUTVIKLING - LIVSKRISER

Selve ordet GESTALTTERAPI er kanskje fremmed for mange, og høres kanskje kaldt og skummelt ut. Ordet gestalt er tysk og kan f.eks oversettes med «et meningsfylt hele» eller et komplett mønster. Gestaltterapi er en helhetlig terapeutisk tilnærming som inkluderer kropp, følelser og tanker. Oppmerksomhet på hele menneske er en essensiell del, kombinert med et fokus på din situasjon her og nå.

Gestaltterapi er kort forklart en terapiform der samtalen mellom deg og meg som terapeut er i fokus. Mine kunder kommer til meg med mange ulike problemer og jeg hjelper disse gjennom en terapiform som i all hovedsak dreier seg om samtaler og øvelser om ulike tema som berører deg. Hvordan reagerer du på ulike situasjoner i hverdagen, hvorfor reagerer du slik du gjør ? Det er først når vi utforsker dette at vi kan finne selve årsaken til dine utfordringer og ta tak i disse.

Hva er egentlig gestaltterapi, og er det noe du kan ha nytte av?

Gestaltterapi har et filosofisk og forskningsbasert vitenskapsgrunnlag. Som godkjent gestaltterapeut kreves en 4-årig godkjent høyskoleutdannelse. Gestaltterapeuter er eksperter på relasjoner, og selve møtet mellom mennesker. Gjennom gode samtaler og veiledning får du verktøy som hjelper deg til å se løsningen på dine utfordringer

Gestaltterapi er egnet for alt fra selvutvikling til mer alvorlige livskriser. Mine klienter er ofte i en situasjon i livet som oppleves som vanskelig eller utfordrende. Det kan være et konkret problem som du ønsker å løse, følelser som plager deg, en utfordrende livssituasjon eller rett og slett at du ønsker å utvikle deg som menneske. Motivene for å gå i terapi hos meg kan derfor være mange.

Vitenskap basert på forskning

Hvem er mine kunder ?

Gjennom gestaltterapi får du hjelp til å håndtere vanskelige følelser, bearbeide tidligere opplevelser, vanskelige perioder i livet eller ren selvutvikling. Jeg vil gi deg nyttige verktøy slik at du kan få økt bevissthet og innsikt om deg selv og din situasjon. Da vil du på en mye enklere måte finne nye muligheter og valg for deg selv, noe som gir mer trygghet og et grunnlag for å få det bedre. Det er selvfølgelig ingen fasitsvar her, og hvor mange samtaler vi trenger vil variere fra person til person.

Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring. Det er nok fordi mye av det man opplever gjennom terapien også er berikende, meningsfullt og inspirerende. Dette fremmer menneskelige relasjoner, samarbeid og kommunikasjon i bedrifter.

Hva kan du forvente av å gå i terapi

Gestaltterapi i næringslivet

SE DENNE VIDEOEN OM GESTALTTERAPI

LITT OM MEG

Jeg er utdannet Gestaltterapaut ved Norges Gestaltinstitutt's Høyskole med videreutdanning i New York hos Ruella Frank, «Developmental Somatic Psychotherapy. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening som kvalitetssikrer medlemmenes tjenester gjennom etiske retningslinjer, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling.


Jeg har jobbet og utdannet meg parallelt gjennom mange år, og praktisert som terapeut og veileder på ulike måter.


Jeg har allsidig bakgrunn blant annet fra det private næringsliv, konfliktråd, familieråd og barnevernsinstitusjoner. I 1999 ble jeg kjent med gestaltveiledning via konfliktrådet i Hordaland. Det ble starten på en livslang kjærlighet som førte meg videre til veilederutdannelse på Vitenskapelig Høyskole i Bergen.


Laila Vågenes

Gestaltterapeut, Bergen

REFERANSER

Vi har også brukt Laila ifm opplæring av QA systemet til ny Daglig Leder og ny QA Ansvarlig i bedriften.Laila er strukturert, løsningsorientert og lojal. Hun besitter høy kompetanse innenfor både utvikling og vedlikehold av kvalitetssystem. Hun kommer godt overens med alle hun er i kontakt med, og tilpasser seg den enkeltes behov ifm opplæring. Vi kan gi Laila våre beste anbefalinger.


Gry S Haaland

Callenberg AS

Laila var en del av min ledergruppe (for HVAC nybygg og ettermarked). Spesifikt hadde hun hovedansvaret for å videreutvikle og drifte QA systemet for Callenberg AS. Hun var med på strategiarbeid og sette/bestemme mål for HVAC gruppen samt oppfølging av grupper og en-til-en for å bringe organisasjon videre mot sine målsetninger. Var sentral ved konflikthåndtering i alle faser både diagnose/analyse, men ikke minst ved iverksetting av nødvendige tiltak.

Kjell Grasbakken

Director Offshore HVAC

PRISER

Jeg tilbyr veiledning for både enkeltpersoner, par, ungdom, studenter og grupper

Individuell terapi/veiledning 60 min

kr.800,-

Parterapi 60 min

kr.1250,-

Studenter NGI 90 min

kr.600,-

Grupper

Pris etter avtale

Barn og unge ( t.o.m 17 år) 60 min

kr.600,-976 11 305

Send meg en melding

laila.vagenes@atau.no

ATAU kompetanse

Lodin Leppesgt 2B

5003 BERGEN