Velkommen til

Akershus Takst

Vi utfører takstoppdrag i Oslo og Akershus. Vi har 20 års erfaring med boligtaksering.


Akershus-Takst er DNV ( Det Norske Veritas ) godkjent. Oppdragsgivere er alt fra privatpersoner, advokater, eiendomsmeglere, forsikringsselskaper, finans-institusjoner etc.

Kontakt

post@akershus-takst.no

40 53 58 02

Akershus Takst AS

Våre tjenester innen taksering og rapporter

BOLIGSALGSRAPPORT

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.

TILSTANDSRAPPORT

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand basert på alder.

VERDI OG LÅNETAKST

Verdi- og lånetakst brukes som oftest ved refinansiering, arv/skifte og skilsmisse. Teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.

SKADETAKSERING

Har du fått skader på hele eller deler av boligen, som f. eks. fukt, råte, vannskade og konstruksjonsfeil, e.l., er skadetaksering det du trenger. Når uhellet er ute vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann .Som skadetakstmann er vi da den uavhengige tredjepart som sikrer et riktig oppgjør og reparasjon.

FORHÅNDSTAKST

I motsetning til en verditakst som beskriver markedsverdi på eiendommen på takstdagen, beskriver en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen. Den fremtidige verdien baserer seg på at det utføres bestemte tiltak på eiendommen. Eksempler på tiltak kan være: Bygge et hus, dele av en tomt, foreta seksjonering, tinglyse avtaler/servitutter m.m

REKLAMASJONSTAKST

Reklamasjonstakst er en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon.

Ta kontakt for mer info om våre tjenester

Kontakt

Akerhus Takst AS

Litt om oss

Vi utfører takstoppdrag i Oslo og Akershus, og er tilsluttet Norsk Takst som er Norges største organisasjon for takstingeniører. Alle medlemsbedriftene er forpliktet til å være forsikret og må følge organisasjonens etiske regler. Vi bistår med verdi- og lånetakst, tilstandsrapport, Boligsalgsrapport, skadetakst, Reklamasjonstakst, Byggeledelse, og behov for bistand ved reklamasjoner og lignende.


Vi har 20 års erfaring med boligtaksering. Akershus-Takst er DNV ( Det Norske Veritas ) godkjent. Våre oppdragsgivere er alt fra privatpersoner, advokater, eiendomsmeglere, forsikringsselskaper, finans-institusjoner etc.

Medlem av

Ta kontakt

Fyll ut skjema så vil vi ta kontakt med deg.


Eventuelt kontakt oss på

Tlf: 40535802

E-post: post@akershus-takst.no

Akershus Takst AS

Brånåshagen 39

2019 SKEDSMOKORSET

Tlf: 40 53 58 02

E:-post: post@akershus-takst.no